• sønderjysk pleje
 • sønderjysk pleje
 • sønderjysk pleje

Ældrepleje i Aabenraa

Sønderjysk Pleje


For os er ethvert menneske unikt, og skal behandles derefter.
Vi mener, at mennesket er en helhed af krop, sjæl og sind, der bør leve i harmoni med de vante omgivelser – også hvor der er behov for pleje eller praktisk hjælp.

Vi ønsker med den hjælp vi yder, at fastholde den enkeltes uafhængighed og værdighed, samt i så høj grad som muligt at bevare det enkelte menneskes selvstændighed og individualitet, således at man altid kan føle sig godt tilpas, uanset ens sociale, økonomiske eller religiøse forhold.

Uanset status skal der gives mulighed for pleje og omsorg for den enkelte til stadig at forblive i eget hjem og vante omgivelser.
Såfremt borgeren ønsker inddragelse af pårørende, vil vi respektere dette ønske.
Vi respekterer brugeren, og vil bestræbe os på at finde dennes ressourcer og benytte os heraf.
 
Vi fokuserer i vores arbejde på selvstændighed og individualitet for den enkelte bruger.

Vi vil gerne, at brugeren er mest mulig uafhængig og dermed selv kan være med til at forme sin hverdag. Vi ønsker at arbejde ud fra begrebet hjælp til selvhjælp, og egenomsorgs principperne.

Ældrepleje i Aabenraa

Mål for Sønderjysk Pleje


 • At vi går ind i det enkelte hjem med faglig respekt for det menneske, som bor der.
 • At vore brugere skal opleve, at vi er pålidelige og har hjertet med i vores arbejde og handlinger.
 • At vi i vores handlinger yder en værdig respektfuld pleje, hvor tryghed og flexibilitet er nøgleord.
 • Altid at arbejde individuelt efter brugernes behov.
 • At arbejde efter egenomsorgs principper – således at borgeren, såfremt det er muligt, bliver selvhjulpen igen.
 • At være aflastende for familie og pårørende.
 • At medvirke til at opbygge et socialt fællesskab og dermed undgå isolation.
 • At der kommer så få personale i hjemmet som muligt.
 • At borgeren kan mærke, de har valgt privat leverandør – således at borgeren kender det personale, som kommer i hjemmet.
 • Skabe gensynsglæde mellem borger og personale, hvilket øger borgerens tryghed i forhold til de opgaver, der skal løses.
 • At pleje og praktisk hjælp udføres i forhold til den kvalitetsstandard, som er udfærdiget og gældende i Aabenraa Kommune.
 • At vi kan tilbyde ekstra hjælp, såfremt borgeren måtte ønske at tilkøbe dette.

Du kan skifte gratis


Ring og få et gratis og uforpligtende besøg, hvor du kan høre mere om dine muligheder.